Elektrolyse-potentiaal verschil

Als er iets complex is qua scheepstechnische onderwerpen dan is dat wel elektrolyse!

Elektrolyse-potentiaal verschil


Elektrolyse kan aanzienlijke schade toebrengen aan boord van uw schip. Helaas manifesteert deze schade zich vaak pas in een laat stadium, omdat de componenten die zich onder water bevinden, als eerste worden aangetast.


Bij DGM Jachtservice hebben we ons gespecialiseerd in elektrolyse en nemen we zowel een adviserende als uitvoerende rol op ons. Dit geeft ons een unieke positie op de maritieme markt. Met behulp van gespecialiseerde meetapparatuur en expertise kunnen wij aan boord van uw schip (op locatie) elektrolysemetingen uitvoeren. Hierbij meten we het potentiaalverschil onder verschillende omstandigheden tussen de wal en uw schip.

elektrolyse2
DGM Jachtservice, Elektrolyse
elektrolyse3
DGM Jachtservice, Elektrolyse

Metingswaarden


Wanneer wij constateren dat de metingswaarden afwijken van het toelaatbare dan raden wij altijd aan om dit verder te inspecteren. Voor deze verdere stappen moet het schip uit het water zodat we ook het onderwaterschip en al zijn componenten kunnen inspecteren zoals:

 • roeras(sen)
 • schroefas(sen)
 • schroef(ven)
 • huiddoorvoeren en afsluiters
 • anoden
 • In dit rijtje zijn de anoden een zeer belangrijk onderwerp want deze dienen er voor dat ze als eerste aangetast worden wanneer er zich elektrolyse voordoet. U kunt hieruit opmaken dat het dus zeer belangrijk is dat: de juiste anoden zijn geplaatst (magnesium, zink of aluminium) er genoeg anoden zijn geplaatst de anoden op de juiste posities zijn geplaatst en de anoden het juiste gewicht/grootte hebben. Allemaal punten die zeer nauwkeurig gecheckt moeten worden om grote schade te voorkomen.

  Twijfelt u of u een elektrolyse probleem heeft?


  Aarzel dan niet en bel ons want voorkomen is beter dan genezen.

  Wij leveren u een rapport met uitslagen en aanbevelingen. Desgewenst kunnen wij dit ook voor u oplossen. Ook voor de jachtwerven die regelmatig nieuwbouwschepen opleveren, kunnen wij standaard voor de oplevering een meting uitvoeren met het daarbij horende technisch rapport.

   
  de_generator_man_logo_200px
  DGM Jachtservice